Objectives

 • Our Philosophy – Conservation through ECO-TOURISM

  Co-operation FCLP – FoMW

   

  Driven by the same purpose, FCLP and FoMW work together on the conservation and promotion of the Alinyà valley, on the Catalan Pré Pyrenees, and the Ebro Delta wetlands.

  FCLP Foundation

  FCLP Foundation works actively on/for the Catalan region and its people, developing projects that embrace from social initiatives to the protection and respect gaining for cultural and natural resources. One of these projects is devoted to nature conservation, which consists on acquiring land extensions that must be protected due special interest on its flora and fauna, and then, manage them in a sustainable way focused on the protection of their species.

  Alinyà is also in collaboration with FCLP home for the Black Vulture reintroduction Project in the Pyrenees.

  FoMW_WebsiteHead

  logotip Fundació Catalunya-La Pedrera_verd territori.jpg

  FoMW

  FoMW is an organisation that works on programmes of tourism development devoted to natural patrimony, and at the same time, ensures its conservation.

  Our main objectives are:
  - turn the natural and cultural values of the valley into economical evolution for the inhabitants of the area.
  - show from very close and give the chance to photograph the four European scavengers; Lammergeier, Black, Aegyptian and Griffon vulture.
  - take you around the mountain of Alinyà to enjoy of the several activities that can be done.

   

  Working together with the local people, the experience in Alinyà becomes a real contribution to the development of the local growth in all fields:

  • Lodging: the programmes of FoMW lodge their guests on the local hotels.
  • Meals: all meals are prepared by local restaurants that only cook traditional dishes on the original method, always using fresh and season products of the area.
  • Vultures: thanks to the respect for nature of the inhabitants,  the mountain range stays exclusive due to the presence of the four European vulture species.
  • Hiking and Birding: today’s landscapes and biodiversity of the area are consequences of their, and their ancestors, relationship with nature, what gives us the privilege to share it with others.
  • Transport: used to live in a remote location, the locals offer also a taxi service, which is needed, and thus used, on our photography programs.
  SCROLL_TEXT

  Who makes FoMW possible?

  Francesc Muntada

  XP1060709

  Francesc is a Catalan nature photographer born in Terrassa on 1958. He’s been an alpinist, a naturalist and finally a nature photographer. He has found on photography the way of doing what he loves best: being in the nature, looking for the best points to capture landscapes, flora and fauna and always chasing the right light.

  Laguages: Catalan, Spanish, English, French

  Personal page:
  Personal mail:
  Personal phone number:
  +34 609776242
  Sebastian Vervenne

  Sebastian

  Sebastian is a Belgian wildlife photographer. His photography vocation started when he was very young and since he was 14 his main goal was wildlife photography. In 2009 he graduated as a photographer in the university centre Narafi, Brussels. In recent years his work made an evolution to landscape and aerial photography. He wants to show the world all those wonderful things we must conserve from our planet.

  Languages: Dutch, French, English, Spanish

  Personal page:
  Personal mail:
  Personal phone number:
  + 32 (0)494914576
  Estíbalitz Soto
  esti

  Estíbalitz is a photographer longing for learning and continuous practice in any field in photography. Once completed her Photography and Digital Creation degree of four years in the CITM (Centre de la Imatge i Tecnologia Multimèdia) she has been working with special interest in reportage, spectacle, sports and industrial photography as well as enjoying filming postproduction. Other fields she also experienced are landscape, studio photography, fashion, macro details and portrait.

  Languages: Catalan, Spanish, English, French, German, Dutch

  Personal site:
  Personal email:

   

  Aleix Millet

  Aleix

  Aleix has a wealth of management and field experience in the Pyrenees as he has been the habitat and wildlife manager of Alinya Mountain Nature Site – the flagship site of the Fundacio Territori i Paisatge de Caixa de Catalunya- since 2003, as well as providing technical support to management works in many other trusts’ nature sites across Catalonia. He has been heavily involved in the conservation of its endangered species and the restoration and enhancement of their habitats, with outstanding projects such as the re-introduction of the Cinereous Vulture in Catalunya, among others.

  Languages: Catalan, Spanish, English

   

  Ferran Aguilar

  Ferran

  Naturalist, photographer and environmental consultant, he was born in Tarragona 1969. Nowadays, he is responsible for the communication department at “MN Consultores  para la conservación”. Along his career he has been teaching in Photography schools around Catalonia and won several prices of national and international photography contests. At the moment, his efforts are focused on investigating different macro-photography techniques and scientific photography, among other projects.

  Languages: Catalan, Spanish

 • Pagina is onder constructie.
 • La nostra Filosofia – Conservació mitjançant l’ECO-Turisme

  Cooperació FCLP – FoMW

   

  Impulsats pel mateix propòsit, FCLP i FoMW treballen plegats en la conservació i foment de l’àrea d’Alinyà, al Pre-Pirineu català i els aiguamolls del Delta de l’Ebre.

  Fundació FCLP

  La Fundació FCLP actua en favor de la gent i el territori de Catalunya, desenvolupant accions que comprenen des d’iniciatives socials fins a projectes dedicats a fomentar el respecte pels recursos culturals i naturals catalans. Un d’aquests projectes lluita per la conservació de la natura, el qual consisteix en l’adquició de terrenys amb fauna i flora d’especial interès, i potencianr-los susteniblement garantitzant així la protecció de les espècies autòctones.

  Alinyà col·labora també amb FCLP en el Projecte de Reintroducció del Voltor Negre als Pirineus.

  FoMW_WebsiteHead

  logotip Fundació Catalunya-La Pedrera_verd territori.jpg

  FoMW

  FoMW és una organització que treballa en programes turístics destinats al desenvolupament del patrimoni natural, i al mateix temps, garantitza la seva conservació.

  Els nostres objectius principals són:
  - convertir els valors naturals i culturals de la vall en una evolució econòmica pels habitants de l’àrea.
  - donar l’oportunitat de veure i fotografiear de molt a prop els quatre tipus de voltor Europeus; Trencalòs, Voltor Negre, Aegyptian and Griffon vulture.
  - acompanyar-te en les diferents activitats que es poden fer per les muntanyes de la zona.

   

  Treballant conjuntament amb els habitants de la vall, l’experiència que us donem a Alinyà es tradueix en una contribució directa al creixement local en diversos aspectes:

  • Allotjament: els programes de FoMW allotgen els seus clients als hotels del poble.
  • Àpats: tots els àpats són encarregats als restaurants de la zona que cuinen plats tradicionals seguint la metodologia original i utilitzant sempre  productes frescos i de temporada de les terres del voltant.
  • Voltors: gràcies al respecte que tenen els habitants de l’àrea per la natura, la muntanya d’Alinyà comta amb l’exclusivitat d’allotjar els quatre espècies de voltor Europeu.
  • Hiking and Birding: el paisatge i la biodiversitat que s’hi pot trobar avui dia és conseqüent de la relació que han tingut els habitants i els seus ancestres amb la natura, el qual ens dóna el privilegi de poder-ho compartir en l’actualitat.
  • Transport: donat que la localitat resta una tant apartada, els habitants de la zona ofereixen un servei de taxi del que FoMW n’ha de fer ús pels seus programes.
  SCROLL_TEXT

  Qui fa possible FoMW?

  Francesc Muntada

  XP1060709

  En Francesc és fotògraf català nascut a Terrassa el 1958. Alpinista, naturalista i finalment fotògraf. La fotografia li ha permès duur a terme allò que més gaudeix: ser a la natura en la recerca dels millor punts des d’on fotografiar paisatges, flora i fauna, i sempre, capturant la millor llum.

  Idiomes: Català, Castellà, Anglès, Francès

  Pàgina web personal:
  Direcció e-mail:
  Número de telèfon:
  +34 609776242
  Sebastian VervenneSebastian

  En Sebastian és fotògraf de vida saltvatge original de Bèlgica. La seva vocació per la fotografia començà des de molt jovenet i és des dels 14 anys que el seu objectiu principal està fixat en la fotografia de Paisatge i Vida Salvatge. Al 2009 va rebre el títol de fotògraf per l’universitat “Centre Narafi”, a Brussel·les. En els últims anys la seva fotografia ha evolucionat cap a fotografia de paisatge i fotografia aèria. La seva intenció és mostrar al món tot allò que el nostre planeta té i que s’ha de convservar.

  Idiomes: Castellà, Anglès, Francès, Holandès

  Pàgina web personal:
  Direcció e-mail:
  Número de telèfon:
  + 32 (0)494914576
  Estíbalitz Soto
  esti

  En desenvolupament.

   

   

  Idiomes: Català, Castellà, Anglès, Francès, Alemany, Holandès

  Pàgina Web Personal:
  Direcció e-mail:

   

  Aleix Millet

  Aleix

  L’ Aleix ha col·laborat des de l’any 2003 amb la Fundació Territori i Paisatge de Caixa Catalunya com a tècnic de fauna i gestor d’espais naturals, principalment en la finca més emblemàtica, l’Espai Natural Muntanya d’Alinyà, i donant suport tècnic en altres finques. Des de llavors ha realitzat diversos projectes relacionats directament en la gestió i conservació de diverses espècies i del seu hàbitat. Un dels projectes a destacar és la reintroducció del voltor negre a Catalunya, entre molts d’altres.

  Idiomes: Català, Castellà, Anglès

  Ferran Aguilar

  Ferran

  Naturalista, fotògraf i consultor ambiental, va néixer el 1969 a Tarragona. Actualment treballa com a responsable de comunicació de l’empresa MN Consultores per la conservació. Al llarg de la seva carrera ha treballat com a professor en diverses escoles de fotografia de renom i ha guanyat varis premis tant a nivell nacional com internacional. En aquests  moments, la seva feina està focalitzada en investigar diferents tècniques aplicades als camps de la macrofotografia o la fotografia científica, entre altres projectes.

  Idiomes: Català, Castellà